Жамият фаолияти ва мақсадлари

«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» тижорат ташкилоти бўлиб, Ўзбекистон Республикаси молиявий-хўжалик фаолиятида ахоли эхтиёжларни қондириш ҳисобига микромолиявий хизматлар кўрсатиш орқали фойда олишдир.

«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ кичик ва ўрта бизнес хамда хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни ва Ўзбекистон Республикасида ўсиб бораётган микромолия бозрини ривожланишига ўзини хиссасини қўшиш асосий устивор максадларидан биридир.

«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ ўз мижозларини кадирлайди ва уларга хизмат курсатишдан мамнундир!

Кредит саноатлари

2092940

минг сўм

Истеъмол кредитлар

862431

минг сўм

Агрокредитлар

566654

минг сўм

Чорвачилик

83570

минг сўм

Қурилиш

62674

минг сўм

Тиббиёт

109423

минг сўм

Бошкалар